Bagi memastikan pengalaman permohonan yang sempurna, laman web SPRN memerlukan Javascript diaktifkan di dalam pelayan web anda. Untuk mengetahui "Bagaimana cara untuk aktifkanJavascript?", sila klik sini. Terima Kasih.
SPRN

        SKIM PINJAMAN PERUMAHAN (SPP)

 

LATAR BELAKANG

Skim Pinjaman Perumahan (SPP) diuruskan melalui akaun tabung amanah yang dikenali  sebagai Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Bagi Golongan Berpendapatan Rendah. Kumpulan wang ini  telah diluluskan pada 17 Disember 1975 di bawah Akta Acara Kewangan 1957 (pindaan 1972) dan mula berkuatkuasa pada tahun 1976

 

Tujuan 

SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri

 

Rasional

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri.

 

Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini

Syarat-Syarat SPP

Syarat Kelayakan Permohonan

Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia

 1. Berumur 21 hingga 70 tahun
 2. Bekerja dan mempunyai pendapatan
 3. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara (termasuk pasangan)
 4. Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah
 5. Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1,000.00 hingga RM3,000.00 sebulan
 6. Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat

 

Syarat Pinjaman

Had Pinjaman Maksimum RM60,000.00 (tidak termasuk perlindungan insuran)

 1. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun.
 2. Caj perkhidmatan 2% ke atas pinjaman.
 3. Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina

 

Syarat Pinjaman Generasi Kedua

Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM1000.00 dan bukan kakitangan kerajaan.

 1. Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja
 2. Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon

 

Syarat Cagaran Tanah

Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah.

 1. Nilai tanah (berdasarkan penilaian Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta) yang dicagar tidak kurang daripada jumlah pinjaman.
 2. Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut;
 3. Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun.
 4. Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri

 

Syarat Pembinaan Rumah

Rumah kos rendah - keluasan lantai 700 – 1,000 kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur.

 1. Diberi pilihan untuk menggunakan pelan-pelan yang disediakan oleh Jabatan Perumahan Negara (JPN) SAHAJA.
 2. Pemohon TIDAK boleh menggunakan pelan sendiri
 3. Mendapatkan kelulusan Pelan Bangunan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) jika diperlukan
 4. Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut:-
 5. Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN;
 6. Mempunyai Pendaftaran Syarikat atau Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah;
 7. Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5,000
 8. Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan

 

Sumber Pinjaman

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Berpendapatan Rendah (SPP).

 

Contoh Pelan

Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara. Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri.

Klik link di bawah untuk melihat contoh Plan

 

Borang Permohonan

Klik di sini untuk muat turun borang permohonan SPP

 

Maklumat Perhubungan

Bahagian Pengurusan Perumahan
Cawangan Pembiayaan Perumahan
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 30, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya
MALAYSIA
Tel : 03-8891 4060, 4049, 4048
Faks: 03-8891 4269


Emel: spp@kpkt.gov.my