Laman ini berfungsi lebih baik dengan pengaktifan Javascript. Oleh itu, sila aktifkan Javascript di tetapan layar anda. Terima kasih.
SPRN
Sila tunggu sebentar. Data anda sedang diproses. Terima kasih.

SKIM PINJAMAN PERUMAHAN (SPP)

 

MAKLUMAN

Adalah dimaklumkan bahawa semua permohonan Skim Pinjaman Perumahan (SPP) ditutup sementara waktu bermula pada 8 April 2017 sehingga dimaklumkan kelak bagi tujuan penambahbaikkan mekanisma perlaksanaan SPP.  

 

 

LATAR BELAKANG

Skim Pinjaman Perumahan (SPP) diuruskan melalui akaun tabung amanah yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Bagi Golongan Berpendapatan Rendah. Kumpulan wang ini  telah diluluskan pada 17 Disember 1975 di bawah Akta Acara Kewangan 1957 (pindaan 1972) dan mula berkuatkuasa pada tahun 1976.

SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri.

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai tempat kediaman yang asas.

Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini.

Syarat-Syarat Pinjaman

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 60 tahun
 • Bukan kakitangan Kerajaan (termasuk pasangan)
 • Belum mempunyai rumah
 • Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM750 hingga RM2,500.00
 • Had Pinjaman Maksimum RM45,000.00 (tidak termasuk insuran)
 • Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat (cth : ibu, bapa, adik-beradik, suami atau isteri, ibu atau bapa saudara)
 • Perlu mengambil pelindungan insuran yang disediakan oleh panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina

Syarat Cagaran Tanah

 • Tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah
 • Nilai tanah berdasarkan penilaian Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta (JPPH) tidak kurang daripada jumlah pinjaman
 • Bagi tanah milikan secara pajakan
 • Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun
 • Mendapat kelulusan kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri

Syarat Pembinaan

 • Rumah kos rendah - keluasan lantai 700 – 1000 kakipersegi
 • Sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur
 • Menggunakan pelan seragam yang disediakan oleh Jabatan Perumahan Negara atau pelan sendiri dengan mematuhi syarat di perenggan (i)
 • Mendapatkan kelulusan Pelan Bangunan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) jika diperlukan

Pakej Pinjaman

Terdapat 2 jenis pakej pinjaman iaitu:

 • Pinjaman Konvensional
 • Pinjaman Berkonsepkan Syariah (Bai’ Bithaman Ajil)